top of page
KEREKED VITORLÁS KLUB ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az érintettek személyes adataikhoz való jogának érvényesítése érdekében a KVK tiszteletben tartja az adatvédelmi jog alapelveit, így

  • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság elve”); 

  • személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezel („célhoz kötöttség elve”);

  • csak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns személyes adatokat kezel, a szükséges mértékben („adattakarékosság elve”);

  • a személyes adatok pontosságát és szükség esetén naprakészségét biztosítja és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság elve”);

  • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság elve”);

  • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelem („integritás és bizalmas jelleg elve”);

  • a személyes adatok kezelését a KVK oly módon végzi, hogy képes legyen a fenti alapelveknek történő megfelelés igazolására elszámolhatóság elve”).

 

További részletek itt...

bottom of page